Finanse

Czym jest cena transferowa?

Żeby dość do zrozumienia definicji ceny transferowej, trzeba na zagadnienie spojrzeć z kilku perspektyw: podatkowo-prawnych, finansowo-rachunkowych i ekonomiczno-zarządczych. Z założenia...