Formalności przed procesem kremacji

0

By dokonać kremacji w kancelarii cmentarza należy złożyć: skrócony odpis aktu zgonu, kserokopię karty zgonu, zlecenie spopielenia, a w przypadku kremowania szczątków – zaświadczenie o ich pochodzeniu. Większość tych formalności zostaje dopełniona przez przedstawicieli naszego zakładu pogrzebowego

Warto dokładnie dopytać o rodzaj i wielkość trumny, w jakiej musimy przywieźć ciało do spopielarni. Rodzina musi również dostarczyć urnę o pojemności 3,5 – 5 litrów (o średnicy ok. 20 cm i wysokości ok. 30 cm), oznaczoną imieniem, nazwiskiem i datą śmierci osoby spopielonej.

W tej oraz innych kwestiach mogą Państwo liczyć na profesjonalne doradztwo i pomoc pracowników Zakład pogrzebowy Haliny i Marka Kosmala.

Pochówek po kremacji

Wbrew rozpowszechnionym opiniom sama kremacja, jako spopielenie zwłok nie jest pochówkiem dla zmarłej osoby, gdyż jej pośmiertne prochy, umieszczone w odpowiedniej urnie, są grzebane w późniejszym terminie. Kremacja jest potwierdzona specjalnym protokołem spopielenia zwłok.

W stanie prawnym, obowiązującym obecnie w Polsce, pogrzeb spopielonych szczątek osoby zmarłej powinien odbyć się na cmentarzu. Urna z prochami umieszczana jest w grobie ziemnym, murowanym lub odpowiednio przygotowanej niszy kolumbarium. Urna z prochami osoby zmarłej może zostać umieszczona w krypcie kościoła lub budynku należącego do związku wyznaniowego. Polskie prawo dopuszcza jej zatopienie bezpośrednio w morzu oraz rozsypanie prochów pokremacyjnych bezpośrednio do morza. W Polsce nie jest dopuszczalne umieszczanie prochów osoby zmarłej w innych niż wymienione powyżej miejscach. Nie jest zgodne z prawem rozsypywanie prochów na – bardzo popularnych w zachodniej Europie – “polach pamięci” („ogrodach pamięci”) lub umieszczanie ich w miejscu zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Comments links could be nofollow free.