Badania rynkowe i marketingowe a efektywność firmy

0

Nie da się ukryć, że informacja o rynku w kontekście podjęcia przez przedsiębiorcę czy też menedżera działań mających na celu zwiększenie zysków danej firmy jest bardzo przydatna. Poza tym pozwala to zmniejszyć ryzyko związane z podejmowaniem kolejnych decyzji. Informacje o rynku uzyskać możemy na podstawie jego rynku, która jest jego domeną. Poza tym wyróżniamy też badania marketingowe. Ich domeną jest oczywiście marketing.

Badania marketingowe

Jak sama nazwa wskazuje, badania marketingowe mają nam pomóc w podejmowaniu wszelkiego rodzaju działań z zakresu marketingu. O jakich w związku z tym działaniach tutaj mówimy? Zaliczyć do nich możemy przede wszystkim system gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji wszelkiego rodzaju danych.

Badania marketingowe podzielić możemy na dwa obszary. Pierwszy z nich związany jest z marketingiem-mix, drugi z kolei z postawą klientów na rynku. Przy marketingu-mix badamy sam produkt, jego rozwój oraz skuteczność i efektywność reklamy w odpowiednich kanałach dystrybucji. Przy badaniu zachowań klientów, chcemy natomiast uzyskać jak najwięcej informacji o samych nabywcach i ich zachowaniu.

Badania rynku

Przy badaniach rynku należy skupić się na rozpoznaniu mechanizmów rynkowych w celu przesyłania trafnych decyzji. Pośród tych badań wyróżniamy analizę rynku oraz prognozowanie. Przy analizie rynku chcemy jak najwięcej informacji uzyskać o obecnej jego sytuacji. Prognozowanie to już z kolei dywagacje na temat tego, jak będzie to wyglądać w przyszłości.

Oczywiście nie da się ukryć, że oba rodzaje badań mają wiele elementów wspólnych. Wymienić tu należy choćby analizę chłonności rynku czy badania wchodzące w zakres marketingu-mix. Najważniejsza jest jednak ich efektywność. Trudno oprzeć się bowiem wrażeniu, że dzięki nim jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie decyzje, które rzecz jasna będą korzystnie oddziaływały na naszą firmę. Tym samym jak najbardziej warto z takich badań korzystać, co najlepiej zlecić firmom w nich się specjalizujących.

 

Efektywność pracownika

 

Warto odnieść się także do analizy samej firmy przez nas prowadzonej i zatrudnianych pracowników, bo często w nich tkwi problem. Do tego służą akurat badania 360 stopni oraz 180 stopni. Te ostatnie odnoszą się do dwóch perspektyw, a więc ocenie pracownika z punktu widzenia jego samooceny, jak i opinii jego przełożonych.

Nieco inaczej wyglądają badania 360 stopni. W tym przypadku celem jest stworzenie obrazu tegoż pracownika w odniesieniu do jego roli w samej firmie, patrząc zarówno na rolę interpersonalną, jak i zawodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Comments links could be nofollow free.