3 szkolenia, które powinien przejść każdy pracownik

52
szkolenia

Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia szkoleń pracowników zanim ci przystąpią do pracy po raz pierwszy. Każdy podwładny powinien poznać zasady BHP na danym stanowisku, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Co obejmują poszczególne szkolenia pracownicze?

 

Wstępne i okresowe szkolenia BHP

 

Szkolenie BHP pracowników jest przeprowadzane zarówno przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, jak i co pewien okres. Szkolenie wstępne powinno odbyć się w pierwszym dniu pracy nowo zatrudnionej osoby. Obowiązkowo przechodzą przez nie również stażyści i praktykanci. W ramach szkolenia ujęty jest instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza pracodawca lub przełożony na konkretnym stanowisku. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych BHP jest zależna od zajmowanego miejsca pracy. Pracodawcy, kierownicy oraz inżynierowie przechodzą je co 5 lat, pracownicy administracyjny i biurowi – co 6 lat, a pracownicy na stanowiskach roboczych – co 3 lata. Jeżeli zajmowane stanowisko należy do szczególnie niebezpiecznych, szkolenia BHP są powtarzane co 12 miesięcy. Co ważne, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie pierwszego szkolenia okresowego już po 12 miesiącach od zatrudnienia. Wyjątek od tej reguły stanowią pierwsze szkolenia okresowe dla pracowników kierowniczych i pracodawców – powinny być powtórzone już po 6 miesiącach od objęcia stanowiska.

 

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Szkolenie ppoż wpływa na poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia w firmie. Pracownicy biorący w nim udział dowiadują się, jak prawidłowo zareagować na wypadek pożaru, a także, jakie są przyczyny zaprószenia ognia i sposoby unikania zagrożenia. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do wskazania podwładnych, którzy są odpowiedzialni za działania w zakresie zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników. Podwładni dowiadują się, jak prawidłowo używać podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jak przeprowadzić szybką i sprawną ewakuację.

 

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy powinien znać każdy pracownik, który ukończy kurs BHP. Kraków jest na tyle dużym miastem, że bez trudu znajdzie się z nim firmę przeprowadzającą efektywne szkolenia z pierwszej pomocy. Dzięki kursom, pracownicy uczą się, jak postępować w przypadku różnych zagrożeń życia i zdrowia. Szkolenie z pierwszej pomocy uczy, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację, zabezpieczyć złamaną kończynę oraz postępować w razie zawału serca lub omdlenia. Takie informacje mogą okazać się kluczowe dla pracowników nie tylko podczas wykonywania obowiązków zawodowych, ale również w życiu prywatnym.

52 thoughts on “3 szkolenia, które powinien przejść każdy pracownik

  1. Do tej pory nie lubiłam szkoleń, ale ten wpis bardzo mnie przekonał. Chyba udam się na najbliższe organizowane przez moją firmę. W sumie – co mi szkodzi? 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Comments links could be nofollow free.